Elektroniczna Legitymacja Studencka


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Uniwersytet Śląski każdemu nowemu studentowi wydaje Elektroniczną Legitymację Studencką.

Funkcją Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest identyfikacja studenta – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. Prawo do jej posiadania mają studenci uczelni wyższych do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Legitymacja studencka uprawnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską i PKP.

Uniwersytet Śląski wystawia studentowi i pobiera opłatę tylko za jedną legitymację studencką, niezależnie od liczby kierunków, na których student podejmuje studia.

Elektroniczna Legitymacja Studencka zawiera następujące informacje:

awers:

  • nazwę uczelni,
  • imię i nazwisko studenta,
  • datę wydania,
  • numer albumu,
  • numer PESEL,
  • adres,
  • zdjęcie studenta;

rewers:

  • miejsce na kod kreskowy,
  • hologramy z datą ważności ELS.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer