USOSweb


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

USOSWebSystem USOSWeb możemy określić mianem "Wirtualnego dziekanatu". Jest to system, w którym student może sprawdzić swój status jako studenta, zapisać się na zajęcia czy też wprowadzić zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Z kolei pracownicy mogą w tym systemie sprawdzić stan swoich grup zajęciowych, wystawić oceny na zaliczenie lub oceny cząstkowe z kolokwiów. System USOSWeb jest systemem satelitarnym systemu USOS. Oznacza to, że znajdujące się w nim dane pochodzą z systemu USOS. Dane między systemami wymieniane są co najmniej raz dziennie.

System USOSWeb dostępny jest pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl Strona, na której się aktualnie znajdujesz nie jest stroną systemu USOSWeb, zawiera jedynie dokumentację dla tego

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer