Rejestracja na zajęcia


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Student w trakcie studiów –  zwykle na początku każdego semestru – bierze samodzielnie udział w rejestracji  (bezpośredniej i żetonowej) na przedmioty. W wyjątkowych sytuacjach może również korzystać z etapu koordynowanej rejestracji.

Obowiązkiem każdego studenta jest rejestracja w USOSweb na wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz taką ilość przedmiotów do wyboru jaka jest wymagana do bezwarunkowego zaliczenia danego cyklu dydaktycznego.

Należy pamiętać że student jest zawsze przypisany do wydziału, kierunku i etapu. W każdym okresie rozliczeniowym (semestr, rok akademicki)  student realizuje zajęcia, zgodnie z obowiązującym go programem studiów. Wśród tych zajęć część jest obowiązkowa a część do wyboru, ale na wszystkie zajęcia trzeba się rejestrować.

Bezpośrednia rejestracja na przedmioty i do grup zajęciowych umożliwia każdemu uprawnionemu studentowi zarejestrowanie się na wybrany przedmiot i grupę ćwiczeniową. Rejestracja odbywa się według kolejności zgłoszeń, to znaczy na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Studenci podczas rejestracji wybierają konkretne grupy i widzą natychmiast, czy zostali na nie zapisani.

Rejestracja żetonowa umożliwia każdemu uprawnionemu studentowi UŚ zarejestrowanie się na zajęcia lektoratowe oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Ponadto studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ rejestrują się na konwersatoria, wykłady monograficzne, seminaria i proseminaria.

Rejestracja koordynowana  jest szczególnym typem rejestracji  (dokładnej etapem rejestracji), pozwala każdemu studentowi zarejestrowanie się na wybraną grupę zajęciową z możliwością dostosowania grupy do własnego planu zajęć. Podczas tego etapu rejestracji Koordynatorzy  mogą ręcznie dokonywać zmian w przydziałach grup zajęciowych.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer