Wprowadzenie zdjęcia do ELS


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Kandydaci na studia

Kandydaci na studia, po zakwalifikowaniu się powinni wprowadzić swoje zdjęcie do systemu IRK. Tam zostanie wstępnie zweryfikowana poprawność zdjęcia, a następnie zostanie ono zaimportowane przez pracownika dziekanatu do systemu USOS.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją pokazującą w jaki sposób można umieścić zdjęcie w systemie IRK.


Studenci

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w okresie studiów powinni posiadać Elektroniczną Legitymację Studencką.
Funkcją Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest identyfikacja studenta – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. Prawo do jej posiadania mają studenci uczelni wyższych do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów.

Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu. Zdjęcie do legitymacji student może umieścić logując się na stronie „wirtualnego dziekanatu” USOSweb.

Informację o koncie i logowaniu do systemu USOSweb przypominamy…tutaj

Tutaj dowiesz się wszystkiego o ELS.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Zobacz szczegółowy opis wymagań.

Jeżeli przygotowałeś prawidłowe zdjęcie spełniające powyższe wymagania wejdź na stronę USOSweb w zakładkę MODUŁY DODATKOWE -> Zdjęcie do legitymacji.

Wybierz katalog, w którym umieściłeś swoje prawidłowe zdjęcie i wyślij go.

 

Po przesłaniu zdjęcia zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę Kadrowania, na której będziesz mógł odpowiednio dopasować zdjęcie.
Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 400 * 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG.


Wykadruj swoje zdjęcie w taki sposób, aby jego większą część zajmowała twarz (około 2/3 kadru). Zdjęcie powinno obejmować sylwetkę od wierzchołka głowy do górnej części barków. Dla ułatwienia nałożono wzorcowy obrys pokazujący wymagane proporcje.

Główny obszar roboczy (1) przedstawia załadowane zdjęcie oraz ramkę kadrowania. Aby zmienić rozmiar ramki kadrowania należy umieścić kursor myszy w jednym z jej narożników (żółte kwadraty), nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przemieszczać kursor myszy. Aby zmienić położenie ramki należy umieścić kursor myszy w jej wnętrzu, nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przemieszczać kursor myszy. Wynik działań widoczny jest na bieżąco w obszarze podglądu (3). Dla ułatwienia oceny wymaganych proporcji zdjęcia w oknie (2) zamieszono wzorcowo wykadrowany przykład. Jeżeli zdjęcie wymaga obrócenia o kąt 90°, to można posłużyć się przyciskami lub z grupy menu (4).

Naciśnięcie przycisku Anuluj przerywa proces ładowania i kadrowania zdjęcia.

Naciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje zapisanie zarówno wykadrowanego, jak i oryginalnego zdjęcia.

Po zatwierdzeniu kadrowania zobaczysz na ekranie informację, że powinieneś zgłosić zdjęcie do zatwierdzenia

Po zgłoszeniu do zatwierdzenia musisz poczekać aż upoważniona do tego osoba obejrzy Twoje zdjęcie i podejmie decyzję o jego akceptacji lub odrzuceniu. Po akceptacji zdjęcia na Twoim koncie pojawi się odpowiedni komunikat.

Zatwierdzonego zdjęcia nie można podmienić na inne. Jeśli zależy Ci na tym, żeby w systemie znalazło się inne Twoje zdjęcie, to skontaktuj się z lokalnym administratorem  diots@us.edu.pl lub poproś macierzysty dziekanat o usunięcie obecnego zdjęcia z systemu.

Ustawienia przeglądarek

Aplet do kadrowania zdjęć wymaga specjalnego ustawienia opcji obsługi ciasteczek. Zależnie od przeglądarki, należy ustawić wskazane opcje

. • Firefox

Zakładka Narzędzia -> Opcje -> Prywatność, sekcja Ciasteczka. Ustawić opcję Akceptuj ciasteczka z innych witryn (odznaczenie tego pola ogranicza stosowanie ciasteczek tylko do pierwotnej witryny).

Internet Explorer (7,8)

Zakładka Narzędzia -> Opcje Internetowe, zakładka Prywatność, przycisk Zaawansowane. W grupie Pliki cookie tej samej firmy trzeba zaznaczyć Akceptuj. W grupie Pliki cookie innych firm trzeba zaznaczyć Akceptuj

. • Opera

Zakładka Narzędzia -> Preferencje, zakładka Zaawansowane. Z listy po lewej stronie należy wybrać pozycję Ciasteczka. Zaznaczona powinna być opcja Akceptuj ciasteczka.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer