Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach

slideshow 1

Nowości

Aktualizacja nr 247

Aktualizacja zawiera m.in.:

 • nową wersję formularzy Karty Kierunku - dodano m.in. eksport efektów kształcenia oraz zmodyfikowano niektóre raporty. Zaktualizowana instrukcja została umieszczona na platformie Moodle;
 • poprawiony formularz stypendiów Rektora.

Aktualizacja nr 246

Aktualizacja zawiera m.in.:

 • nowy plik certyfikatu dla raportów BIRT (plik diots.crt należy skopiować do katalogu C:\BIRT_REPORTS\CERT);
 • formularz rejestru zwolnień z opłat rozszerzony o raport zbiorczy;
 • drobne modyfikacje innych formularzy.

Aktualizacja nr 245

Aktualizacja zawiera:

 • formularze rejestru zwolnień studenta/doktoranta z opłat za usługi edukacyjne z możliwością wydruku raportu PIT-8C w trybie zbiorczym i pojedynczym,
 • nową wersję zaświadczenia o byciu studentem.

Aktualizacja nr 244

Aktualizacja zawiera:

 •  formularze Karty Kierunku – dodano kody ISCED oraz obszary/dziedziny/dyscypliny na poziomie kierunku;
 •  poprawioną wersję formularza rejestru zwolnień studenta/doktoranta z opłat za usługi edukacyjne.

Aktualizacja nr 243

Aktualizacja zawiera:

 • formularze do obsługi rejestru zwolnień studenta/doktoranta z opłat za usługi edukacyjne (Zarządzenie nr 2/2016). Instrukcja wprowadzania decyzji została umieszczona na platformie szkoleń wewnętrznych;
 • zaświadczenie o podjęciu studiów przez cudzoziemca (wersja angielska).

Aktualizacja nr 242

Aktualizacja zawiera:

 • nowe wersje formularza i raportów pomocniczych do sprawozdania GUS S-10, dostępne w USOS w dziale Sprawozdawczość → GUS – S 10;
 • w Raportach lokalnych BIRT (formularz Osoby → Osoby) udostępniono również raporty pomocnicze obejmujące Dział 3 i 4 sprawozdania GUS S-10, uwzględniające podział studentów i absolwentów kierunków Filologia oraz Pedagogika na specjalności;
 • drobne poprawki formularzy: KRK, podań stypendialnych, wprowadzania przedmiotów.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer