Opłaty za usługi dydaktyczne


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

PrzelewPod pojęciem opłaty za usługi dydaktyczne rozumiemy czesne, opłaty za powtarzanie przedmiotu lub semestru oraz opłaty za wszelkie druki związane ze studiami (indeks, legitymacje, dyplom, itp.).  Proces obsługi opłat za usługi dydaktyczne rozpoczyna się w systemie USOS, gdzie przygotowane są dane studentów. Następnie dane te migrowane są do systemu SAP, gdzie naliczanie i rozliczanie są należności. W celu usprawnienia procesu księgowania studenci wpłacają pieniądze na indywidualne rachunki bankowe generowane w oparciu o numer PESEL oraz o kod wydziału na którym dana osoba studiuje.

Szczegółowe opisy procedur ....zobacz

ODBIORCY

Aby możliwe było rozliczanie wpłat w systemie SAP musi tam zostać dla każdego studenta utworzony tak zwany odbiorca. Odbiorca, to nikt inny jak "student na wydziale". Dlatego, jeśli student studiuje na kilku kierunkach, na kilku wydziałach, to utworzonych zostanie tyle rekordów odbiorców na ilu wydziałach studiuje student.

Jeśli student studiuje na dwóch kierunkach uruchomionych w ramach jednego wydziału, to utworzony zostanie tylko jeden rekord odbiorcy!

Odbiorcy identyfikowani są za pomocą dwóch numerów:

  • numeru indywidualnego rachunku bankowego (tak zwany SIMP), na który powinien wpłacać pieniądze student jako student danego wydziału,
  • numeru odbiorcy w systemie SAP. Jest to numer za pomocą którego najłatwiej zidentyfikować odbiorcę w systemie SAP. Numer ten jest pobierany przez system USOS jako informacja zwrotna podczas procesu migracji danych.

Dane odbiorcy zawierają następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres korespondencyjny lub adres zamieszkania,
  • ostatni etap i cykl studiów dla każdego programu studiów wraz z informacją czy student jest na nim jeszcze aktywny,
  • numer SIMP - numer indywidualnego rachunku bankowego.
Dane odbiorcy obliczane są na podstawie danych osobowych znajdujących się w systemie USOS. Jeśli zatem stwierdzimy, że dane odbiorcy są błędne, to powinniśmy je skorygować w systemie USOS, skąd zostaną przeniesione do systemu SAP.

MIGRACJA DANYCH

Migracją danych nazywamy proces przeniesienia danych z systemu USOS do systemu SAP. Dla każdego studenta automatycznie tworzony jest w systemie USOS rekord odbiorcy. Nie oznacza to jednak, że dane te są automatycznie migrowane do systemu SAP.  Aby uruchomić proces migracji pracownik dziekanatu musi zmienić status rekordu odbiorcy na status do migracji. Wówczas uaktywniony zostaje dla tego rekordu proces automatycznej migracji danych. Oznacza to, że jeśli wprowadzone zostaną w systemie USOS jakiekolwiek zmiany, to automatycznie (najdalej w ciągu 5 minut) zostaną one przeniesione do systemu SAP. 

Migracja jest procesem jednokierunkowym. W chwili obecnej za wyjątkiem numeru odbiorcy nadawanemu w systemie SAP nie są migrowane do systemu USOS z systemu SAP żadne dane.

 

Błąd podczas przeniesienia danych odbiorcy z systemu USOS do systemu SAP uniemożliwia poprawną obsługę opłat studenckich w systemie SAP. W szczególności bardzo utrudnia księgowanie wpłat dokonywanych na indywidualne rachunki bankowe. Dlatego proces migracji powinien być non-stop monitorowany. Ostatnim ogniwem procesu kontroli powinien być student, który w systemie USOSweb (menu moduły dodatkowe/konto bankowe) ma możliwość zobaczenia indywidualnych rachunków bankowych wygenerowanych dla niego podczas procesu migracji. Jeśli na liście nie pojawi się rachunek związany z Wydziałem na którym studiuje dany student, to powinien on zgłosić ten fakt w dziekanacie!

KONTO STUDENCKIE W USOSweb

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego może w dowolnej chwili sprawdzić przygotowane dla niego numery indywidualnych rachunków bankowych. By to zrobić należy po zalogowaniu się do systemu USOSweb wybrać z menu opcję   DLA WSZYSTKICH  a następnie moduł Konta bankowe. Wyświetli się wówczas tabela zawierająca listę rachunków bankowych studenta. Lista powinna zawierać tyle rachunków bankowych na ilu wydziałach studiuje student. W sytuacji gdy student studiuje na wydziale, którego nie ma na liście oznacza, to błąd w procesie zasilania danych w systemie SAP i powinien być niezwłocznie zgłoszony do dziekanatu. 
 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer