Protokoły elektroniczne


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Protokoły elektorniczne są mechanizmem za pomocą którego osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne może wprowadzić oceny do systemu USOSWeb. Oceny te są każdego dnia migrowane do systemu USOS, gdzie są widoczne dla pracowników dziekanatu. Taki mechanizm ma bardzo wiele zalet. Między innymi są to:

 

 • oceny wprowadza do systemu osoba, która je wystawia,
 • oceny mogą być wprowadzone z każdego komputera posiadającego przegladarkę internetową i dostep do sieci Internet,
 • studenci widzą w systemie USOSWeb oceny natychmiast po ich wprowadzeniu. Nie ma zatem potrzeby informowania studentów o otrzymanych ocenach w inny sposób,
 • dziekanat nie musi przepisywać ocen z protokołów a jedynie dokonuje ich weryfikacji. Zmniejsza to prawdopodobieństwo pojawienia się pomyłki podczas wprowadzania ocen.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą wprowadzania protokołów elektronicznych przez pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne

Aby możliwe było wprowadzanie ocen za pomocą systemu USOSWeb w systemie USOS muszą zostać w odpowiedni sposób przygotowane dane. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą wprowadzania oferty dydaktycznej na potrzeby rejestracji internetowych oraz obsługi protokołów elektronicznych (wymaga logowania).


WAŻNE INFORMACJE W PIGUŁCE

 • oceny wprowadzamy w systemie USOSWeb dostępnym pod adresem https://usosweb.us.edu.pl,
 • każdy pracownik ma konto w systemie USOSWeb utworzone automatycznie. Identyfikatorem jest numer PESEL. Konto aktywujemy za pomocą formularza dostępnego na stronie https://logowanie.us.edu.pl/genpw/,
 • pracownik może być w systemie USOS skojarzony z grupą zajęciową. To właśnie to skojarzenie daje mu prawo wystawiania w systemie USOSWeb ocen studentom będących uczestnikami tych grup, Jeśli po zalogowniu pracownik nie widzi prowadzonej przez siebie grupy zajęciowej, to prawdopodobnie nie zdefiniowano wspomnianego powiązania. Należy to zgłosić w dziekanacie lub u wydziałowego koordynatora USOS.
 • jeśli na protokole w systemie USOSWeb brakuje dodatkowych terminów (na przykład nie ma gdzie wystawić oceny w drugim terminie), to znaczy że nie zostały one zdefiniowane w systemie USOS. Należy to zgłosić do dziekanatu lub do wydziałowego koordynatora USOS,
 • jeśli na protokole brakuje studenta, to znaczy że w systemie USOS nie zostało odnotowane, że jest on uczestnikiem danej grupy zajęciowej. W takiej sytuacji należy to zgłosić w dziekanacie lub u wydziałowego koordynatora USOS,
 • każdy termin protokołu ma zdefiniowany termin zwrotu protokołu. Jest to data po której nie będzie juz możliwości edycji ocen w systemie USOSWeb.  Po tej dacie dziekanat ma pewność, że oceny nie będą już zmieniane w systemie USOSWeb. Dlatego jeśli chcemy samodzielnie drukować protokoły z poziomu systemu USOSWeb, to drukujmy je po tej dacie - dopiero wtedy będą one wiarygodne dla dziekanatu. Protokoły wydrukowane przed tą datą będą zawierały nadruk NIEZATWIERDZONE . Przed datą zwrotu protokołu może je zatwierdzić koordynator przedmiotu.
 • dopóki protokoły nie będą zatwiedzone przez koordynatora lub nie upłynie data zwrotu protokołu pracownik ma możliwość edycji ocen. Może je dowolnie dodawać, usuwać i modyfikować,
 • jeśli protokół jest juz zatwierdzony, to oceny powinien wprowadzać do systemu USOS tylko pracownik dziekanatu. Na protokole "papierowym" powinna zostać dopisana odręcznie dana ocena a pracownik dydaktyczny powinien ja zaparafować.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer