Rejestracja żetonowa


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Rejestracja żetonowa umożliwia każdemu uprawnionemu studentowi UŚ zarejestrowanie się na zajęcia lektoratowe oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Ponadto studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ rejestrują się na konwersatoria, wykłady monograficzne, seminaria i proseminaria.

Żetony są wirtualnym pieniądzem, dzięki któremu można dokonywać zakupów w wirtualnym sklepie - systemie UL. Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów, o co dbają pracownicy dziekanatów oraz służby informatyczne Uczelni. Typ żetonu określa na jakie zajęcia student może się zapisać, np. żeton typu wf pozwala zarejestrować się na zajęcia z wychowania fizycznego, żeton typu lekt na zajęcia lektoratowe.

Przed przystąpieniem do rejestracji na lektoraty bądź zajęcia z wychowania fizycznego należy zapoznać się z regulaminem rejestracji:

Po zalogowaniu się do serwisu UL w module Koszyk (menu z lewej strony) znajdują się informacje o  przyznanych żetonach, a także dostępna jest lista dokonanych wcześniej rejestracji.

Przed zarejestrowaniem się na przedmioty należy zapoznać się z ofertą zajęciową. W tym celu należy wybrać moduł Rejestracje. Następnie pojawia się lista poszczególnych rejestracji podzielonych w zależności od rodzaju i przeznaczenia przedmiotów. Rejestracje uporządkowane są alfabetycznie w kolejności: najpierw rejestracje otwarte, następnie rejestracje nieaktywne.

Aby zapoznać się z ofertą zajęciową należy kliknąć na nazwę interesującej rejestracji lub bezpośrednio na opis tury wybranej rejestracji. Oba odnośniki przekierowują użytkownika do grup przedmiotów w określonej rejestracji, które z kolei prowadzą do listy przedmiotów. Każda grupa przedmiotów posiada kod grupy oraz nazwę grupy przedmiotów.

Aby zobaczyć listę przedmiotów danej grupy wystarczy kliknąć w jej kod lub nazwę grupy przedmiotów. Każdy przedmiot posiada kod przedmiotu, nazwę przedmiotu, a także przypisany jest do odpowiedniego cyklu dydaktycznego, w którym realizowany jest dany przedmiot.

Po wybraniu nazwy lub kodu przedmiotu student uzyskuje szczegółowe dane o przedmiocie, tj.: liczba grup zajęciowych, prowadzący, lokalizacja, termin oraz limit miejsc, ewentualnie grupa dedykowana.

Aby zobaczyć szczegóły wybranej grupy zajęciowej należy kliknąć na dowolny atrybut: numer grupy, nazwisko prowadzącego, lokalizacja, termin lub liczba miejsc.

Dla przedmiotów lektoratowych określana jest grupa dedykowana, która oznacza, że na wybrany przedmiot mogą zarejestrować się tylko studenci studiujący wymieniony kierunek studiów.

Informacje o przedmiocie są szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji o zarejestrowaniu się na przedmiot. To tutaj znajdują się informacje o liczbie godzin zajęć, punktach ECTS, formie zalicznia zajęć, a także o kosztach zarejestrowania się np. 1 żeton typu wf.

Również tutaj znajduje się informacja o możliwości zarejestrowania się na zajęcia, która może być przedstawiona jako:

  •  - ikona informująca, że są wolne miejsca w danej grupie zajęciowej. Kliknięcie na ikonę spowoduje zarejestrowanie się na przedmiot;
  • - ikona informująca o braku możliwości zarejestrowania. Obok tej ikony w zależności od statusu rejestracji pojawia się komunikat wyjaśniający, że rejestracja nie jest już aktywna, bądź, że trzeba najpierw się zalogować.
  •  - ikona informująca, że nie ma wolnych miejsc w danej grupie zajęciowej.
  •  - ikona informująca, że zalogowany student jest już zarejestrowany na dany przedmiot. Kliknięcie na ikonę spowoduje wyrejestrowanie z przedmiotu;
  •  - ikona informująca, że zalogowany student jest już zarejestrowany na dany przedmiot, jednak nie ma możliwości wyrejestrowania z przedmiotu.

W celu zarejestrowania się na wybrany przedmiot należy kliknąć na ikonę . Po zakończeniu rejestracji na przedmiot wyświetlone zostaje potwierdzenie zarejestrowania, natomiast w module Koszyk następuje aktualizacja liczby żetonów i listy zarejestrowanych przedmiotów.

W przypadku błędnego zarejestrowania się na przedmiot istnieje możliwość wyrejestrowania się z danego przedmiotu. Aby wrejestrować się z przedmiotu należy wejść do modułu Koszyk i kliknąć na ikonę przy błędnie wybranym przedmiocie. W tym momencie nastąpi wyrejestrowanie studenta z danego przedmiotu, a żetony wydane na rejestrację wrócą na konto studenta, dzięki czemu możliwe będzie zarejestrowanie się na inny przedmiot.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer