USOS


Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów zajmuje się systemami informatycznymi, których celem jest wsparcie szeroko rozumianego procesu kształcenia.  

USOS

USOS jest to skrót nazwy "Uniwersytecki System Obsługi Studiów". Jest to podstawowy system informatyczny uczelni służący dokumentowaniu toku studiów. Cechą charakterystyczną systemu USOS jest centralna baza danych. W systemie tym zapisane są wszystkie informacje, które są uczelni potrzebne do obsługi studenta. To tu przechowywane są informacje o ocenach, stypendiach czy też pracach dyplomowych Dostęp do tego systemu jest ograniczony. Podstawową grupą użytkowników tego systemu są pracownicy dziekanatów.

Pracę nad systemem zapoczątkowało otrzymanie w roku 1999 przez 17 polskich uniwersytetów publicznych grantu w ramach programu TEMPUS (UM_JEP-14461-1999). System jest rozwijany od 2000 roku, najpierw przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a później przez Zespół Roboczy USOS usytuowany przy tym wydziale. W chwili obecnej system USOS wykorzystywany jest przez największe polskie uczelnie. 

 

USOSWebSystem USOSWeb możemy określić mianem "Wirtualnego dziekanatu". Jest to system w którym student może sprawdzić swój status jako studenta, zapisać się na zajęcia czy też wprowadzić zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Z kolei pracownicy mogą w tym systemie sprawdzić stan swoich grup zajęciowych, wystawić oceny na zaliczenie lub oceny cząstkowe z kolokwiów. System USOSWeb jest systemem satelitarnym systemu USOS. Oznacza to, że znajdujące się w nim dane pochodzą z systemu USOS. Dane między systemami wymieniane są co najmniej raz dziennie. System USOSWeb dostępny jest pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl.

 

UL

UL jest skrótem nazwy "Uniwersyteckie Lektoraty". Celem powstania tego systemu było umożliwienie rejestrowania się studentom na zajęcia lektoratowe. Taki typ rejestracji stawia przed systemem informatycznym szczególne wymagania: rejestracja dotyczy wszystkich studentów uczelni, studenci z różnych kierunków studiów mogą rejestrować się do tej samej grupy zajęciowej, studenci uczestniczący w rejestracji mogą się rejestrować na pewną maksymalną, z góry określoną, liczbę zajęć. Podobnie jak system USOSWeb, system UL jest systemem satelitarnym systemu USOS. Migracja danych pomiędzy systemami odbywa się co najmniej raz dziennie.
     Obecnie system UL używany jest w dużo większym zakresie niż tylko rejestracja na zajęcia lektoratowe. Za jego pomocą studenci rejestrują się też na zajęcia z wychowania fizycznego a studenci Wydziału Prawa i Administracji rejestrują się na konwersatoria, wykłady monograficzne, seminaria i proseminaria. System UL dostepny jest pod adresem: https://ul.us.edu.pl.

 

USOSWeb

CAS jest to nazwa Centralnego Serwera Uwierzytelniania, za pomocą którego logujemy się do różnych systemów informatycznych dostępnych poprzez przeglądarkę WWW. Zaletą tego systemu jest to, że logując się raz otrzymujemy w jednej chwili dostęp do wielu systemów i nie ma konieczności powtórnego potwierdzania tożsamości. Każdy student logując się do systemu CAS otrzymuje w jednej chwili dostęp do systemu USOSWeb oraz UL. System CAS dostępny jest pod adresem: https://logowanie.us.edu.pl.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer